Lezing: Advaita Vendanta en Christendom

Dinsdag 14 mei 2019
Drs. Rinus van Warven

In de wereld van de religie barst het van heilloze tegenstel­lingen. Bijv. tussen het goddelijke en het menselijke, het hemelse en het aardse, het eeuwige en het tijdelijke, het geestelijke en het lichamelijke, enz. Want zo ziet ook de westerse cultuur eruit. Die zoekt, zo zegt de dichter-theoloog Hanse Bouma, haar kracht in het ontbinden in factoren die allemaal een eigen leven zijn gaan leiden.
Deze fragmentatie heeft een aantal negatieve konsekwenties. Zowel op persoonlijk niveau als in de samenleving. Kerk en christendom lijken de eerst aangewezenen om nu een bezie-lend geluid te laten horen.
Maar, zij zitten zelf in een crisis…

Zouden wij daarom iets kunnen leren van een stroming als ‘Advaita Vedanta’ uit het klassieke India? Deze stroming laat nl. zien dat de wereld niet-twee is, maar één. Deze visie deelt ze met de westerse mystici. Er is één Waarheid, die door de gehele creatie straalt. Rivieren en bergen, planten en dieren, jij en ik: allemaal zijn we een uitdrukking van die ene Waarheid. Zou dit bewustzijn onze kwaliteiten -zoals liefde, mededogen, verdraagzaamheid, geduld en nederigheid- met verstrekkende gevolgen kunnen versterken?

Drs. Rinus van Warven studeerde theologie en cultuurfilosofie. Hij is part-time werkzaam als redacteur /journalist, pastor en uitgever. Ook doceert hij filosofie en ethiek aan diverse opleidingsinstituten. Hij gaat regelmatig voor in spirituele vieringen en geniet van het  vertellen van verhalen.