Lezing: ‘Clara van Assisi’

Donderdag 15 november 2018
Pastor Wim Vroom

Pastor Wim Vroom vertelt over de actuele betekenis van de heilige Clara van Assisi (1194-1253). Zij was de eerste vrouwelijke volgeling van Franciscus van Assisi (1181-1226). Als eerste vrouw in de geschiedenis schreef zij bovendien een eigen leefregel voor haar klooster. In haar leven ondervond zij veel weerstand om haar eigen weg te gaan, onder andere van bisschoppen en pausen. In haar briefwisseling met Agnes van Praag (1211-1282) schrijft Clara hoe zij omgaat met die weerstand, getuigt zij van haar boeiende geloof en leven èn geeft zij Agnes vele adviezen teneinde haar te steunen bij haar levenskeuzes. Zo geeft haar het advies: ‘Ga veilig, blij en opgewekt jouw weg…’. Een passend advies want beide vrouwen willen leven zoals ook Franciscus van Assisi dat deed: met grote vreugde èn in armoede. De brieven van Clara aan Agnes van Praag zijn ook nu nog het lezen èn het overdenken meer dan waard.

In zijn lezing zal Pastor Wim Vroom eerst een overzicht geven van het boeiende leven en de spiritualiteit van Clara en Franciscus. Daarna zal hij, in woord en beeld, meer thematisch en bezinnend stilstaan bij een twaalftal woorden die de levenswijze van Clara weergeven en die nog steeds actueel zijn.

Pastor Wim Vroom is pastoraal werker van de HH. Franciscus- en Claraparochie in onze regio.