Lezing: Heel je eigen wonden

Donderdag 21 februari 2019
Herma van der Weide

Herma van der Weide (1949) neemt u vanavond mee langs een aantal inzichten van de Zwitserse psychiater en cultuur-filosoof Carl Gustav Jung (1875-1961).

Een aantal ontdekkingen en uitgangspunten van Jung zetten zowel psychologische beschouwingen (de analytische- of dieptepsychologie) als culturele aspecten (kunst en literatuur) in een nieuw licht, dat anders is dan onze gebruikelijke benadering.
Ook kan de ontwikkelingsweg die Jung voor ogen had (het individuatie proces) een functie hebben bij persoonlijke groei, een verlangen van veel mensen in onze tijd.
Zo leert men dan de weg die voert van ‘tegen jezelf aanlopen’ naar ‘jezelf ontmoeten’. Een scholing dus in zelfkennis.
Ondanks groot persoonlijk verdriet heeft zij in haar leven ervaren dat de goddelijke aanwezigheid nooit echt uit haar leven is weggeweest en haar altijd heeft gedragen.
Haar inspirerende woorden komen uit een fragment uit ‘De Goddelijke Komedie’ van Dante Alighieri. Daarin gaat het niet om het gestraft worden voor begane zonden en boete doen, maar om je wonden te helen.
En je eigen wonden helen, dat kun je leren!

Herma van der Weide is ‘Jungiaans filosofisch therapeut’ en heeft een eigen praktijk.