Lezing: Jezus, een mensenleven

Do 27 september 2018
Prof.dr. Cees J. den Heyer

‘Een geschiedenis van een mens onder de mensen’
Hoe is in de loop der eeuwen over Jezus gedacht, gesproken, gepreekt?
Op die vragen zijn in al die eeuwen verschillende antwoorden gegeven.
Het klinkt misschien vreemd maar de oorzaak van deze veelkleurigheid moet in de allereerste plaats in het Nieuwe Testament zelf gezocht worden.
Wie de moeite neemt de vier evangeliën nauwkeurig met elkaar te vergelijken komt al snel tot ontdekking dat zij op tal van punten op verschillende manieren over Jezus spreken.
Het verhaal van Marcus, het oudste evangelie, heeft geen geboorteverhaal, maar begint met de volwassen Jezus, de timmerman uit Nazareth. Een mens onder de mensen. Dankzij Mattheüs en Lucas vieren we kerstfeest. Maar ook die verhalen verschillen op tal van punten. Het vierde evangelie is in alle opzichten een geval apart. De mens Jezus wordt vergoddelijkt: hij wordt de zoon van God genoemd. Vanaf het begin hebben de volgelingen van Jezus getwist over de vraag naar de betekenis van zijn leven en sterven.
Jezus heeft vele gezichten gekregen: van mens onder de mensen tot godenzoon, ja zèlfs tot God.

Cees den Heyer was tot 2012 hoogleraar Nieuwe Testament en Bijbelse Theologie in Kampen.
Hij publiceerde tal van boeken
en gaf recentelijk de cursus ‘Jezus, een geschiedenis’ aan  het Doopsgezind Seminarie.