Middagbijeenkomsten

GELOVEN IN TWIJFEL

Al meer dan 80 jaar bestaat er in Vaassen een vrijzinnige geloofsgemeenschap. Dat lijkt lang, maar vrijzinnig geloven is iets van alle tijden. Zolang mensen in God geloven, doen ze dat op verschillende manieren. Vandaag de dag is dat, in ons land tenminste, gelukkig geen enkel probleem meer, maar dat was in vroeger tijden wel anders.

In 2017 nam Marianne Visch ons in drie bijeenkomsten neemt mee in de wereld van die vrijzinnig gelovige in vroeger tijden. De eerste middag hadden we het over de vroege Christenen. Tijdens de tweede middag verdiepten we ons in de denkende Middeleeuwer en op de derde en laatste middag stonden we stil bij de gelovige van na de Verlichting, de moderne en postmoderne gelovige dus.

We gaan dit seizoen verder met de bijeenkomsten over vrijzinnig geloven.

In onze wandeling door de geschiedenis zijn we inmiddels aangeland bij de Verlichting. Bij de tijd dus waarin wetenschap en geloof uit elkaar groeiden en wetenschappers met een andere dan de theologische bril naar de bijbelteksten gingen kijken. We kijken over hun schouder mee en we zien de bijbel meer en meer een boek van mensen worden. Een boek van mensen over hun ervaringen met de Eeuwige.

U bent weer van harte welkom op drie dinsdagmiddagen om geïnformeerd te worden, maar ook om ervaringen en gedachten te delen.

dinsdag  09-10-2018
dinsdag  23-10-2018
dinsdag  06-11-2018

Aanvang 14.00 uur, koffie vanaf 13.45 uur. Einde ca. 16.00 uur.