Van de voorzitter

Op onze website vindt u het nieuwe programma en de informatie voor het seizoen 2018-2019 met alle relevante gegevens met betrekking tot de activiteiten van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Vaassen.

Een geloofsgemeenschap die -in tegenstelling tot de landelijke tendens- niet afneemt maar zelfs een bescheiden groei vertoont. Een bescheiden groei, zowel met betrekking tot het bijwonen van de zondagse samenkomsten in ons intieme kerkje als ook het aantal bezoekers van de lezingen en filmavonden, samengesteld door de commissie Lezingen.
Deze commissie onder leiding van Theo Somsen verdient veel dank.

De films en lezingen zijn weer van een bijzondere kwaliteit en vormen een uitstekende aanvulling op de zondagse samenkomsten van onze vereniging.

Ik hoop u bij een aantal van bovengenoemde activiteiten te mogen begroeten en wens u daarbij veel genoegen!

Namens de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Vaassen,

Wim van Waveren Hogervorst, voorzitter