Lezing: Het majestueuze Heelal

Maandag 11 november 2019
Dr. Margot Brouwer

Het majestueuze Heelal: ‘Sterrenstof zijt gij’
Margot Brouwer neemt ons mee op reis door het Universum. Het begint als een wetenschappelijke reis waarin we het Heelal fysiek leren kennen, van onze Aarde tot de grootste structuren die de mens kent. Wat is de plaats van onze kleine planeet in het grote geheel? Hoe zijn wij mensen en het andere leven op Aarde uit gas en sterrenstof ontstaan? Zou er op andere planeten ook leven kunnen zijn?
Langzaam verandert onze ruimtereis in een filosofische reis, die ook Margot’s persoonlijke zoektocht naar betekenis reflecteert. Wat betekent de kennis dat we uit sterrenstof bestaan voor ons? Hoe ga je om met je eigen nietigheid?
Hoe kun je je nog geborgen voelen in een oneindig heelal?
Worstelend met deze vragen vond ze houvast bij Spinoza, de filosoof die bijna 400 jaar geleden al zijn holistische visie van het Universum ontwikkelde. Een visie waarin God, de mens, de natuur en het Heelal samenvallen, en waarin wetenschap, filosofie en spiritualiteit een geheel vormen.
Deze visie werd zelfs door Albert Einstein onderschreven toen hij zei: ‘Ik geloof in Spinoza’s God, die zichzelf openbaart in de wetmatige harmonie van de wereld’.

Margot Brouwer is natuur- en sterrenkundige.
Zij studeerde aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde aan de Leidse Sterrewacht, waar ze onderzoek deed naar donkere materie, alternatieve zwaartekracht en de grote-schaal-structuur van het heelal.
Momenteel werkt zij als sterrenkundig onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen.