Lezing: Spinoza

Woensdag 9 oktober 2019
Ds. Foeke Knoppers

Spinoza (1632-1677)
Spinoza’s denken over God kreeg in de 19e eeuw grote invloed op de eerste generatie moderne theologen. In die eeuw mocht hij zich überhaupt in een warme belangstelling verheugen. Velen omhelsden het Spinozisme als een vorm van cultuurkritiek en zagen het als een seculiere heilsleer. En eigenlijk is er sindsdien vermoedelijk geen denker geweest die tot op de dag van vandaag zo’n aantrekkingskracht heeft uitgeoefend op ‘niet-filosofen’ als Spinoza.

Nog steeds wordt in Nederland een debat gevoerd waarin het denken van Spinoza over God opnieuw een belangrijke rol speelt. Dat debat werd aan het eind van de 20e eeuw aangezwengeld door de filosoof Theo de Boer met zijn boek ‘De God van de filosofen en de God van Pascal’. Naar zijn oordeel is het christendom te gevoelig geweest voor wat filosofen over God te berde brachten en dat heeft velen het zicht ontnomen op wie de God van de Bijbel (De ‘God van Pascal’) is.     

Foeke Knoppers is Remonstrants predikant in Apeldoorn. Hij gaat ook geregeld voor in vieringen in Vaassen.