Middagbijeenkomsten

Vrij zinnig omgaan met de Bijbel

De Bijbel is het meest gelezen boek ter wereld, maar het heeft, zeker in ons vrijzinnig wereldje, een oubollig en stoffig imago. Heel dikwijls wordt mij de vraag gesteld: ‘Heeft het voor ons, modern denkende mensen, nog zin om de Bijbel te lezen? En zo ja, hóe moeten we dan die oude verhalen lezen, wat voor betekenis hebben ze nog?’

Ik denk dat wij nog heel veel kunnen leren van de verhalen over het begin, de geschiedenis van de uittocht of over de wonderlijke voorspellingen van de profeten.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over Jezus, over Paulus en alle verhalen uit het nieuwe testament.

Wel, daarover, over die oude verhalen gaan we in oktober en november met elkaar in gesprek op drie dinsdagmiddagen.

dinsdag  15-10-2019
dinsdag  29-10-2019
dinsdag  19-11-2019

Aanvang 14.00 uur, koffie vanaf 13.45 uur. Einde ca. 16.00 uur.

Alle bijeenkomsten vinden plaats in de bestuurskamer in ’t kerkje
en zijn vrij toegankelijk.
Wel fijn als u zich even aanmeldt bij de secretaris.