Middagbijeenkomsten

 ‘Vrijheid’ door: Marianne Visch-de Bruin

Dit jaar vieren we 75 jaar vrijheid, want zolang is het geleden dat een einde kwam aan WO-II. Het woord ‘vrijheid’ kreeg een heel bijzondere dimensie toen dit voorjaar bleek dat wij onze vrijheid niet met feesten en festivals konden vieren.
‘Vrijheid in gebondenheid’ was meer van toepassing!

Graag wil ik met u in gesprek over het thema ‘vrijheid’ en we doen dat aan de hand van de ‘Four Freedoms’, zoals Theodore Roosevelt die in 1941 formuleerde:
– Vrijheid van spreken en meningsuiting.
– Vrijheid om God te aanbidden op eigen manier.
– Vrijwaring van gebrek.
– Vrijwaring van vrees.

Vier dinsdagmiddagen rond deze vier vrijheden.
Doet u ook mee?

Data:
22 september,
6 oktober
27 oktober (vervallen)
10 november (vervallen)

Aanvang 14.00 uur, koffie vanaf 13.45 uur. Einde ca. 16.00 uur.

Alle bijeenkomsten vinden plaats in de bestuurskamer in ’t kerkje
en zijn vrij toegankelijk.
Wel fijn als u zich even aanmeldt bij de secretaris.