Nieuwsbericht

zondag 11 dec, 10:00u: ds. Riek van Haeringen uit Dronten
Extra collecte tbv Bloemenpot

Collecte bijdrage op onze bankrekening: NL81 RABO 0152 6307 16 t.n.v. VG Vaassen.

U kunt de internet vieringen vanuit ons kerkje rechtstreeks volgen.
Kies in het menu: Livestream uitzending. Op deze pagina kunt u de video starten.

maandag 12 dec, 20.00u: Marinus de Oudsten:
Vertelvoorstelling ‘Driekoningen-triptiek’ (van Felix Timmermans)