Nieuwsbericht

U kunt de internet vieringen vanuit ons kerkje rechtstreeks volgen.
Kies in het menu: Livestream uitzending. Op deze pagina kunt u de video starten.

dinsdag 17 mei 10:30u: KOFFIEMORGEN o.l.v. Marianne Visch-de Bruin
onderwerp: Afscheid nemen

donderdag 19 mei 20:00u LEZING (om 19:30u is de zaal open)
Marian van Caspel : Dante’s Divina Comedia

zondag 22 mei, 10:00u: ds Marianne Gaastra
Extra collecte tbv inrichtingsfonds

donderdag 26 mei BOEKENMARKT
tussen 10.00 en 14.00 uur)

Collecte bijdrage op onze bankrekening NL81 RABO 0152 6307 16 t.n.v. VG Vaassen.

Voor de vacature voorganger/pastoraalwerker bekijk de
extra Vacature-pagina.