Financiële zaken

De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Vaassen (VGV) is een vereniging met een bestuur en leden en begunstiger.
Kijk voor nadere informatie op de pagina:
Lidmaatschap en
Overige tarieven.

De Belastingdienst erkent de vereniging Vrijzinnige Geloofschap Vaassen  (VGV)  als ANBI,  (=  Algemeen Nut Beogende Instelling). U kunt daardoor donaties en giften aan de VGV bij uw belastingaangifte vermelden als aftrekpost.
In onderstaande pagina treft u gegevens en documenten aan, waarover de Rijksoverheid openheid voorschrijft aan ANBI’s.
VGV en ANBI