Lidmaatschap

Onze vereniging Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Vaassen kent statutair leden en begunstigers.

Leden

Natuurlijke personen van 18 jaar en ouder kunnen lid worden van de vereniging.
Van hen wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Als richtlijn kan worden gehanteerd 2,5% van het netto-inkomen.
Er wordt voor leden een afdracht gedaan aan de landelijke VVP Nederland.

* De minimumbijdrage per jaar is vastgesteld op € 100,- per persoon.
* Voor (gezins)leden die op hetzelfde adres wonen is de
minimumbijdrage € 50,-  per persoon per jaar.

Begunstigers

Wie als persoon sympathiek staat tegenover de activiteiten van de vereniging, zonder lid te willen worden, kan zich aanmelden als begunstiger en zelf zijn/haar jaarlijkse donatie bepalen, met als minimum € 50,- per persoon.
Als een begunstiger ook het informatieblad ‘Klankbord’ wil ontvangen is de jaarlijkse minimum bijdrage € 90,-.

Klankbord

‘Klankbord’ is het informatieblad van de Grote Kerk in Epe.
Het verschijnt 11 x per jaar. Onze vereniging heeft daarin een vaste plaats waarin onze activiteiten, wetenswaardigheden en bijzonderheden worden vermeld.

De leden van onze vereniging ontvangen ‘Klankbord’ gratis.

Overige tarieven