Intrede Maria Bolijn

25 sept 2022

“Het geroepen zijn tot verbinding”

De boog van rode kornoelje takken dient als beeld van de geest die tot eenheid en verbondenheid uitnodigt:
‘Onder de regenboog 
een nieuw verbond
van dienstbaarheid 
aan elkaar’. 

Kleuruitleg:

Drie Rode rozen staan voor geloof, hoop en liefde en symboliek voor zwijgplicht en vertrouwen.
Wit verbeeld geloof Groen is het teken van hoop.

Groet van Riek en Leni

Afscheid Marianne Visch-de Bruin als voorganger

4 september 2022

‘Marianne en het Symbolisch Bloemschikken’

Tijdens de 10 jaren dat je voorganger bent geweest heb je heel wat werk verzet en ontwikkelingen teweeg gebracht.
In die periode is onder andere een commissie ‘Symbolisch Bloemenschikken’ ingesteld.
Tijdens de voorbereidingen van de diensten in de Commissie Vieringen was ‘symboliek’ een vast agendapunt.
De Paas- en Advent voorbereidingen vond je heel belangrijk. Je schonk aandacht aan de uitleg tijdens de vieringen waarbij met name de achtergrond van de symboliek in relatie met o.a. Bijbelteksten en vernieuwende invalshoeken je aandacht kreeg.
Diversiteit en creativiteit sierden je…en regelmatig had je al nagedacht hoe de uitwerking er uit zou kunnen zien!

Wij, als leden van de commissie ‘Symbolisch Bloemschikken’ hebben naar aanleiding van je afscheid een passende bloemencreatie samengesteld waarin we hebben geprobeerd jouw gaven en talenten tot uiting te brengen. (zie uitleg onder de foto)

 • De druiven en druiventakken verwijzen naar je werk in Gods wijngaard: je hebt vruchten gedeeld door te luisteren; aandacht gegeven in perioden van vreugde en verdriet; vruchten uitgedeeld in je gebeden en achter gelaten bij velen na je vertrek.  
 • De goudgele kleuren van de bloemen verwijzen naar je warmte en je optimisme.
 • Over de zonnebloem: deze bloem geeft licht: God heeft Zijn Licht over je laten schijnen. De bloem  vertegenwoordigt levenslust, geloof, trouw, toewijding en gerichtheid naar God.
 • De takken Solidago of Guldenroede staan voor steun in moeilijke tijden; geven licht en levenskracht.
 • Oranje/ Gele rozen symboliseren je liefde en dankbaarheid dat je zo veel jaren bij ons werkzaam bent geweest. Oranje staat voor passie en gedrevenheid, geel voor vrolijkheid, kracht en energie
 • Witte Rozen symboliseren met name eerbied, respect en vertrouwen bij herinneren, herdenken en de bijzondere aandacht bij ziekte, verlies en verdriet.
 • De blauwe Agapantus verwijst naar de Mariakleur en doet ons terugdenken aan de dienst over Maria, de moeder van Jezus….je toverde jouw Mariabeeldje achter de katheder tevoorschijn tijdens de preek, verrassend….! De kleur blauw verwijst ook naar de hemel – voor jou en Dik een samenbindende belangstelling: jullie beider aandacht en respect voor de hemellichamen en met name de sterren was al snel bekend bij de bezoekers van ‘t Kerkje….!
 • De twee witte Lelies staan bol van symboliek. Ze vertegenwoordigen beminnelijkheid, zuiverheid, liefde, eenheid en vergankelijkheid.
 • De diverse soorten bessen staan in veel culturen voor creatieve levenskracht, de dood maar ook voor vernieuwing: je hebt tijdens je werkzaamheden aan deze onderwerpen veel aandacht geschonken o.a. door veel leden van ’t Kerkje te bezoeken, te luisteren en te troosten!
 • Het grote blad van de Vingerplant, als basis van het bloemstuk, verwijst naar het op handen gedragen zijn en gedragen zijn door God.
 • De groene kleur in het boeket staat voor de trouw aan hen die aan je zorgen waren toevertrouwd. 
 • Tenslotte de Hedera, als teken van Gods trouw en als steun bij de stappen die je als voorganger hebt gezet tijdens je verbinding met ’t Kerkje en daarbuiten zoals je inzet voor samenwerking tussen de diverse geloofsgemeenschappen in het dorp.  

Tenslotte nog de Chrysant…deze bloem vertegenwoordigd geluk, gezondheid en dankbaarheid:

Marianne bedankt voor je werk en aandacht en betrokkenheid bij de commissie ‘Symbolisch Bloemschikken’!

Het ga je goed!
Leni Wittekoek-Ottevanger, Lammy Alons en Riek Jaarsma- de Haan.

Pinksteren 2022

Aandachtspunt in de uitbeelding : vuur en vlam, de kleur Rood en een beetje geel in het boeket. In de kandelaar zijn mooie rode dompelkaarsen geplaatst: het licht (vuur) van Pinksteren. De witte Anjertjes zijn een symbool voor zuiverheid. Hedera: verbeelding van Gods eeuwige trouw. Het puntige blad van de gele Lis: als symbool van het spreken in tongen van vuur. 
(Riek, Lammy en Leni)

40-dagentijd 2022: 3e zondag

Thema: De toekomst tegemoet: “t Komt goed”

Kernwoorden voor deze zondag ‘Oculi’:
Tot inkeer komen, je open stellen om heel te worden
(Veertigdagenkalender 3e zondag), vrucht dragen en geduld van God.
In de lezingen gaat het over Juda’s godsdienstige praktijken en vrucht dragen door tot inkeer tot God. Wanneer we uitspreken ‘Van u is de toekomst’ vraagt dat van ons om zo te leven dat we tot bloei komen, vrucht dragen en vertrouwen op
dat ’t goed komt.

Uitleg bij de symbolische bloemschikking.
In de lezingen gaat het over vrucht dragen en wordt de vijgenboom genoemd. In de schikking zijn takken van de vijgenboom verwerkt: sommigen nog met wintervruchten die groen dragend zijn. Aan de voorkant van de schikking is een tak van de Helleborus Niger (Kerstroos) zichtbaar. Deze tak, met bloemen met zaad
versterken symbolisch gezien de relatie tussen Kerst en Pasen. Eind mei zijn de zaaddozen volgroeid. Ze zullen dan hun rijpe, zwarte zaad rond de oude plant
verspreiden.

De vijgenboom is een traag groeiende maar sterke boom die al duizenden jaren symbool staat voor stabiliteit, productiviteit en verandering. De plant groeit niet van de ene op de andere dag en het kost tijd en moeite om ze te kweken en te verzorgen.

De Vijgenboom in de Christelijke symboliek In de Bijbel worden zeven soorten voedsel genoemd die in overvloed aanwezig zouden zijn in het beloofde land.
Namelijk tarwe en gerst, wijn(stokken), vijgen(bomen), granaatappels, olijf(olie) en honing. De vijgenboom staat naast de druivenstruik en olijfboom symbool voor overvloed en vruchtbaarheid. Hij komt vaker terug in de Bijbel. Allereerst zien we vijgenbladen in de tuin van Eden, die de schaamte van Adam en Eva bedekken.
Vijgen worden veel gebruikt door mensen: ze hebben een grote betekenis en belang
in de verschillende aspecten van het menselijk bestaan, van religie tot medicinale tot culturele en andere gerelateerde aspecten en de boom kan worden gezien als de
‘levensboom’ waar alles begint. De levensboom staat symbool dat je diep verbonden bent met de wereld om je heen, en daarbij afhankelijk bent in je vermogen om te groeien.
Goede zondag namens het team ‘Symbolisch schikken in ’t Kerkje’
Riek Jaarsma-de Haan en Leni Wittekoek-Ottevanger