Pinksteren 2022

Aandachtspunt in de uitbeelding : vuur en vlam, de kleur Rood en een beetje geel in het boeket. In de kandelaar zijn mooie rode dompelkaarsen geplaatst: het licht (vuur) van Pinksteren. De witte Anjertjes zijn een symbool voor zuiverheid. Hedera: verbeelding van Gods eeuwige trouw. Het puntige blad van de gele Lis: als symbool van het spreken in tongen van vuur. 
(Riek, Lammy en Leni)

40-dagentijd 2022: 3e zondag

Thema: De toekomst tegemoet: “t Komt goed”

Kernwoorden voor deze zondag ‘Oculi’:
Tot inkeer komen, je open stellen om heel te worden
(Veertigdagenkalender 3e zondag), vrucht dragen en geduld van God.
In de lezingen gaat het over Juda’s godsdienstige praktijken en vrucht dragen door tot inkeer tot God. Wanneer we uitspreken ‘Van u is de toekomst’ vraagt dat van ons om zo te leven dat we tot bloei komen, vrucht dragen en vertrouwen op
dat ’t goed komt.

Uitleg bij de symbolische bloemschikking.
In de lezingen gaat het over vrucht dragen en wordt de vijgenboom genoemd. In de schikking zijn takken van de vijgenboom verwerkt: sommigen nog met wintervruchten die groen dragend zijn. Aan de voorkant van de schikking is een tak van de Helleborus Niger (Kerstroos) zichtbaar. Deze tak, met bloemen met zaad
versterken symbolisch gezien de relatie tussen Kerst en Pasen. Eind mei zijn de zaaddozen volgroeid. Ze zullen dan hun rijpe, zwarte zaad rond de oude plant
verspreiden.

De vijgenboom is een traag groeiende maar sterke boom die al duizenden jaren symbool staat voor stabiliteit, productiviteit en verandering. De plant groeit niet van de ene op de andere dag en het kost tijd en moeite om ze te kweken en te verzorgen.

De Vijgenboom in de Christelijke symboliek In de Bijbel worden zeven soorten voedsel genoemd die in overvloed aanwezig zouden zijn in het beloofde land.
Namelijk tarwe en gerst, wijn(stokken), vijgen(bomen), granaatappels, olijf(olie) en honing. De vijgenboom staat naast de druivenstruik en olijfboom symbool voor overvloed en vruchtbaarheid. Hij komt vaker terug in de Bijbel. Allereerst zien we vijgenbladen in de tuin van Eden, die de schaamte van Adam en Eva bedekken.
Vijgen worden veel gebruikt door mensen: ze hebben een grote betekenis en belang
in de verschillende aspecten van het menselijk bestaan, van religie tot medicinale tot culturele en andere gerelateerde aspecten en de boom kan worden gezien als de
‘levensboom’ waar alles begint. De levensboom staat symbool dat je diep verbonden bent met de wereld om je heen, en daarbij afhankelijk bent in je vermogen om te groeien.
Goede zondag namens het team ‘Symbolisch schikken in ’t Kerkje’
Riek Jaarsma-de Haan en Leni Wittekoek-Ottevanger

Kerst 2021

Helleborus Niger

‘Die bloem van wond’ren luister,
waarvan Jesaja sprak,
bloeid’ op, toen door het duister
het licht der wereld brak.’

Het evangelie van Johannes benadrukt dat het geheim van licht en leven begint bij God: ‘Wat ontstaan was, had leven in Hem, en het leven was het licht van de mensen. Het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis kon het niet aan’ Johannes 1:3. Heel de schepping komt opnieuw aan het licht met de geboorte van Jezus. Legenden verhalen dat allerlei bloemen uit hun winterslaap ontwaakten en een ogenblik bloeiden. Alle schepselen ontwaken opnieuw, leven op, de bijen zoemen en even ontstaat er een paradijselijke situatie, even maar. Alle bloemen verdwijnen weer, alleen de kerstroos bleef en bloeide door ijs en sneeuw heen. Sindsdien wordt deze plant ‘heilig kerstkruid’ genoemd.

1e Advent 2021

Gedachte achter de Adventskrans:

Deze krans bestaat uit veel verschillende soorten boom- en struiktakken, recht en krom, in verschillende kleuren. Die takken benadrukken de veelkleurigheid van mensen die allen op hun eigen wijze uitzien naar het licht van Kerstmis. De takken zijn tot een krans gevlochten. De krans is een teken van overwinning. Groene takken verwijzen naar de hoop op nieuw leven.

In verbondenheid
en verscheidenheid
zoeken naar licht,
verweven
in alledaags leven.

In onze kerk wordt op de eerste zondag in de Adventsperiode één kaars aangestoken, op de derde zondag in de Advent drie kaarsen.

Commissie Symbolisch Bloemschikken Leni Wittekoek en Riek Jaarsma