Imitatie of Inspiratie in de schilderkunst

Dinsdag 12 maart 2024
Loek Sinselmeijer

Al heel lang zijn musea het oefencentrum voor kunstenaars.
Zij bestuderen daar de oude meesters en oefenen zich in het na-schilderen van hun schilderijen.
Ook proberen zij diverse technieken uit en laten zij zich inspireren door die eerder gemaakte kunst.
Maar… tot hoe ver gaat dat? En,  tot hoe ver màg dat?
En wat als die inspiratie toch wel erg veel lijkt op imitatie?
Veel schilders hebben met dat probleem te maken gehad:
Rembrandt, Vermeer, van Gogh, Appel, Mondriaan, enz.

Loek Sinselmeijer gaat in deze lezing in op de inspiratie die schilders ontlenen aan hun vakbroeders.
Maar, dikwijls is die inspiratie gebaseerd op een vorm van imitatie. Hoe denkt bijv. de rechter daarover?
Was bijv. Han van Meegeren een vervalser of toch een vakkundige schilder, een geïnspireerde kunstenaar en een miskend genie?
Trouwens, was Vincent van Gogh wel zo geniaal of was hij eigenlijk toch maar hij een meester-nabootser?
Allemaal vragen en wellicht antwoorden die in de lezing aan bod komen!

Loek Sinselmeijer (1948) was 25 jaar directeur van de Sint Bernardusschool in Epe. Vervolgens was hij 10 jaar de perschef van Kardinaal Simonis en het hoofd communicatie van het Aartsbisdom Utrecht. Daarna was hij nog 3 jaar docent op het Luzac-college in Zwolle en… al jarenlang is hijzelf een gepassioneerd schider en kunstkenner.