Nieuwsbericht

zondag 18 febr 10:00u voorganger-pastor Mw.mr. Maria Bolijn, Vaassen
‘Avondmaal’
extra collecte tbv Voedselbank

Collecte bijdrage op onze bankrekening:
NL81 RABO 0152 6307 16 t.n.v. VG Vaassen

U kunt de internet vieringen vanuit ons kerkje rechtstreeks volgen.
Kies in het menu: Livestream uitzending. Op deze pagina kunt u de video starten.