Contact gegevens

Kerkgebouw: Deventerstraat 36, 8171 AE Vaassen

Voorganger
Marianne Visch-de Bruin          055-5762672
Laan van Kerschoten 87            06-29212523
7316 ES Apeldoorn
e-mail naar voorganger

Bestuur
Voorzitter:            Wim v Waveren Hogervorst   0578-614802
Secretaris:            Nel Bohré                                    0578-571127
–        postadres:   Stationsstraat 6,   8171 BX Vaassen
Penningmeester: Hans Berkhoff                           0578-575883
Leden:                   Riek Jaarsma-de Haan              055-7505892
–                              Gea Logtenberg                          055-5211827

Beheer ’t Kerkje
Egbert Koops                                                            0578-572906

Bankrekening:   NL81 RABO 0152630716 t.n.v. VG Vaassen

E-mail secretariaat:    info@vrijzinnigvaassen.nl

Website: www.vrijzinnigvaassen.nl