Contact gegevens

Kerkgebouw: Deventerstraat 36, 8171 AE Vaassen

Voorganger-pastor
Maria Bolijn
06-53169125
Bas Backerlaan 1
7316 DW Apeldoorn
e-mail naar voorganger

Bestuur
Voorzitter:           Gea Logtenberg                          055-5211827
Secretaris:            Nel Bohré                                    0578-571127
–        postadres:   Stationsstraat 6,   8171 BX Vaassen
Penningmeester: Hans Berkhoff                           0578-575883
Leden:                   Riek Jaarsma-de Haan              055-7505892
–                              Theo Somsen                              0578-572867

Beheer ’t Kerkje
Hans Berkhoff                                                            0578-575883 / 06-22794811

Bankrekening:   NL81 RABO 0152630716 t.n.v. VG Vaassen

E-mail secretariaat:    info@vrijzinnigvaassen.nl

Website: www.vrijzinnigvaassen.nl