VGV ANBI

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Vaassen (ANBI)

De Belastingdienst erkent de vereniging van Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Vaassen (VGV) als ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling. U kunt daardoor donaties en giften aan de VGV bij uw belastingaangifte vermelden als aftrekpost.
Op de site van de Belastingdienst staan wij vermeld
(zoek op: Vrijzinnig Vaassen).
Hieronder treft u gegevens en documenten aan, waarover de Rijksoverheid openheid voorschrijft aan ANBI’s.

Naam van de vereniging:
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Vaassen (VGV)

Gegevens:
RSIN: 819319077
KvK-nummer: 40102321

Voor postadres en secretariaat:
Zie pagina: Contact gegevens 

Doelstelling
De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Vaassen (VGV) wil het vrijzinnig gedachtegoed in Vaassen en omgeving handhaven en versterken.
Daarbij is de dialoog met andere geloofsrichtingen van groot belang, waardoor een bijdrage kan worden geleverd aan de ontwikkeling van een meer tolerante samenleving. Zie voor aanvullende informatie de profiel pagina.

Bestuur
Zie pagina: Contact gegevens

Beloningsbeleid
De bestuurders zijn onbezoldigd, zij ontvangen na declaratie een vergoeding voor gemaakte kosten.

Jaarverslag
Link naar het:
jaarverslag 2020
jaarverslag 2019

Financiële verantwoording
Link naar:
financieel ANBI verslag 2020
financieel ANBI verslag 2019