Van de redactievoorzitter

Voorwoord
De voorgenomen activiteiten voor het seizoen 2020-2021 van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Vaassen zijn in het voor u liggende programma- en informatieboekje zichtbaar gemaakt.

Voor onze tweewekelijkse zondagse vieringen, het altijd hoogwaardige lezingen programma en de filmavond en wordt weer beschikt over onze warme en intieme locatie: ons kerkje aan de Deventerstraat te Vaassen.
Iedereen, ook u dus, is daar hartelijk welkom bij een of meer van die evenementen.

U zult begrijpen, dat de in dit programmaboekje vermelde evenementen alleen doorgaan als de getroffen maatregelen van onze overheid dat toe laten in het kader van de corona-pandemie.
Via e-mails, mededelingen in de plaatselijke media en ook via deze website <www.vrijzinnigvaassen.nl> houden wij u zo nodig op de hoogte.

Hopelijk zal het toch mogelijk blijken u bij veel van onze activiteiten te kunnen begroeten op de daarvoor in dit boekje geplande data!

Als Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Vaassen kijken wij daarnaar uit!

Theo Somsen
Coördinatie Lezingen, Films,
Programma- en Informatieboekje