Van de voorzitter

Met vreugde presenteert het bestuur van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Vaassen u haar plannen voor 2022 – 2023.

In een geest van vertrouwen beginnen we aan een nieuw seizoen.
Een seizoen waarin we afscheid nemen van onze voorganger Marianne Visch-de Bruin.
Vele jaren heeft zij zich met hart en ziel ingezet voor onze geloofsgemeenschap. Veel dank zijn we haar verschuldigd!
Een seizoen waarin we Maria Bolijn, onze nieuwe voorganger, verwelkomen en ons verheugen op een vruchtbare samenwerking.
Een seizoen met een prachtig nieuw orgel waarop onze organisten zich kunnen uitleven.
Een seizoen met zondagse vieringen, koffie-ochtenden, lezingen, filmavonden en boekenmarkten.
Een seizoen waarin een ieder met belangstelling voor religie en cultuur welkom is in ons intieme kerkje aan de Deventerstraat 36 te Vaassen.
In een geest van vertrouwen blijven we de verbinding zoeken en gaan vol goede moed op weg!

De Geest
dat is het vuur dat niet vergaat
dat is het woord dat leven laat
dat is de adem die ons draagt
dat is de liefde die ons vraagt
om mens te zijn in weer en wind
en om te zoeken wat verbindt.

Wij hopen u te mogen begroeten!

Hartelijk welkom!
Namens het bestuur, Gea Logtenberg, voorzitter