Overige tarieven

Collectebonnen

Als u collectebonnen aanschaft zijn de kosten aftrekbaar als gift in uw aangifte inkomstenbelasting.
Wij bieden u twee mogelijkheden:
Boekje: ad € 25,-. Dit bevat 12 bonnen t.w.v. € 2,-
Boekje: ad € 55,-. Dit bevat 6 bonnen van € 5,- en 12 bonnen van € 2,-.
(incl. € 1,- administratie- en verzendkosten voor elk boekje)

U kunt het bedrag van uw keuze overmaken onder vermelding van ‘Collectebonnen’.

Tarieven voor bijzondere diensten
Als tegemoetkoming in de kosten voor bijzondere diensten gelden de volgende tarieven:

Doopdienst:
– voor leden kosteloos
– voor niet-leden                                                                            € 100,-

Huwelijksdienst in het kerkgebouw:
– verzorgd door onze voorganger                                              € 450,-
– met een eigen voorganger en organist                                   € 300,-

Uitvaartdienst voor leden/begunstigers:
1) In ons kerkgebouw
– verzorgd door onze voorganger in het kerkgebouw            € 455,-
– toeslag organist /pianist                                                              € 100,-
– toeslag geluid- en beeldtechnicus                                             €   75,-
2) In een uitvaartcentrum
– verzorgd door onze voorganger                                                € 350,-

Uitvaart voor derden:
Indien met alleen het kerkgebouw gebruik                               € 300,-
– toeslag geluid- en beeldtechnicus                                              €   75,-

Uw bijdrage kunt u overmaken op
NL81 RABO 0152 6307 16 t.n.v. VG Vaassen