‘De Gulden Regel’

(Column: 28 juni 2024)

In de vakantie is alles een beetje anders. Zo gaan we als we op Texel zijn zelden naar de kerk.   Toch bezochten we dit jaar binnen een tijdsbestek van enkele dagen twee keer een kerk.  Nee, niet om die te bezichtigen maar om te luisteren naar wat er vanaf de kansel werd gezegd.

Hoewel, om eerlijk te zijn, de eigenlijke reden van ons kerkbezoek afgelopen zondag was dat we dat oude pittoreske kerkje in de Koog graag van binnen wilden bekijken maar dat het haast nooit open was. Toevallig was er die zondag een dienst.  

En ons bezoek aan dat andere kerkje, een paar dagen eerder, was evenmin  ingegeven door een vroom verlangen. In deze Zeemanskerk in Oudeschild wordt nl. elk jaar door een bekende Nederlander de “Rede van Texel” uitgesproken.  Je moet wel tijdig kaartjes kopen, anders kom je er niet in.  Als zeeheld verklede mannen vormen traditioneel het ontvangstcomité, samen met de burgemeester. En er is koffie met gebak. Sprekers als  Ahmed Aboutaleb en Femke Halsema waren eerder al te horen. Dit keer sprak Gert Oostindie, historicus, over het ongemakkelijke van ons koloniale verleden in de gouden eeuw. Over kwaad dat bewust maar ook onbewust aan anderen is aangedaan. Een boeiende lezing.

Onwillekeurig moest ik denken aan dat bekende rijmpje “wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet” Ik zocht iets na over de oorsprong ervan. Het rijmpje blijkt afkomstig uit het apocriefe boek Tobit, maar het is een regel die al eeuwenlang bekend is: wereldwijd en in allerlei variaties te vinden in religieuze en filosofische teksten – ook in de bijbel. Wel frappant om te lezen dat het juist in die tijd, de 17e eeuw, als “de gulden regel” door Europeanen zou zijn geïntroduceerd.

Die zondag in dat andere kerkje sprak een onbekende dominee over de bijbelse variant van deze regel volgens de uitspraak van Jezus: “Gelijk gij wilt dat u de mensen doen, doet gij hen evenzo”.  Deze positiever gestelde versie spreekt mij aan. Veel ruimer en ook minder belerend. Geen verbod maar een uitnodiging tot actie!

De bijbel is zo gek nog niet.

Maria Bolijn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *