Lezing: ‘ Driekoningen triptiek’

Maandag 12 december 2022
Vertelvoorstelling Marinus den Oudsten

Felix Timmermans (1886-1947) was een Vlaamse schrijver.
Zijn meest bekende boek is Pallieter (1916), een streekroman over een levensgenieter die leeft met als motto ‘pluk de dag’. 
De Driekoningentriptiek schreef hij in 1923.

Het is het verhaal van de palingvisser Pitjevogel, de herder Suskewiet en de bedelaar Schrobberbeeke die, verkleed als de Driekoningen, de hoeven afgaan op Kerstavond en dan een ontmoeting hebben die het leven van alle drie blijvend zal veranderen.
Het verhaal wordt in zijn woonplaats Lier nog steeds rond de kerstdagen gespeeld.

In 1926 schreef een recensent over dit verhaal:
De mystiek van Timmermans bezit een uitgesproken ‘volks’ karakter. Ze is het gevolg van de drang die er leeft in simpele zielen om te ontsnappen aan de kwelling van de dagelijkse smarten en zich te verheffen boven de wereld van de zorgen… Zij verleent de simpelen een intuïtie die de ontwikkelden, wel-  ke de last torsen van hun weifelende geesten, ontberen moet.
Marinus den Oudsten leest dit prachtige kerstverhaal niet voor; welnee: hij laat het tot leven komen!

In december 2019 verraste Marinus den Oudsten ons met de vertelvoorstelling ‘A Christmas Carol’ van Charles Dickens.
Hij woonde 2 jaar in Schotland en 5 jaar in Engeland.
Daar volgde hij de opleiding Speech & Drama waar hij leerde omgaan met teksten uit de Engelse literatuur: zoals het reciteren van poëzie, het vertellen van verhalen en het spelen van toneel.