Vacature

Vacature Voorganger/Pastoraal werker (4 uur per week)

Aanleiding

Vanwege het afscheid op 1 september 2022 van onze voorganger mevrouw Marianne Visch-de Bruin gaan wij op zoek naar een opvolg(st)er.

Wie zijn wij?

De VGV is een vereniging met circa 70 leden en begunstigers die voornamelijk tot de postactieven behoren. Wij ontplooien tal van activiteiten zoals lezingen, filmavonden, boekenmarkten, koffiemorgens en gesprekskringen.

Op onze website kunt u kennisnemen van ons programma voor het seizoen 2021-2022: www.vrijzinnigvaassen.nl

Onze vereniging is aangesloten bij de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Nederland (VVP).

Waar denken wij aan?

Aan iemand die:

 • affiniteit heeft met het ouderenpastoraat.
 • beschikt over goede contactuele vaardigheden.
 • het vrijzinnig gedachtegoed is toegedaan.
 • een pastorale of theologische opleiding op minimaal HBO-niveau heeft voltooid
  (bijv. Opleidingsinstituut in Vrijzinnig Perspectief – Bilthoven).

Wat verwachten wij van u?

 • het verlenen van pastorale zorg aan onze leden.
 • het voorgaan in een aantal vieringen per jaar.
 • het leiden van een enkele gesprekskring.
 • het op uitnodiging bijwonen van bestuursvergaderingen.

Wat bieden wij u?

 • een arbeidsovereenkomst van 4 uur per week met de vrijheid die uren naar keuze in te delen (bijv. 8 uren per 14 dagen).
 • bezoldiging en vergoedingen naar analogie van de PKN-regelingen.
 • vastlegging van de arbeidsvoorwaarden in een contract.

Waar ‘wonen’ wij?

In het intiemste kerkje van Vaassen dat in 1937 werd gebouwd in een late Art Deco stijl. Dat sfeervolle gebouw is inmiddels een gemeentelijk monument en is al meer dan 80 jaar een ontmoetingsplaats voor iedereen met belangstelling voor religie èn cultuur (een “Kulturhus avant la lettre!”).

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter: mevrouw Gea Logtenberg – 055-5211827 – gealogtenberg@gmail.com

Spreekt u dit aan?

Dan kunt u vóór 1 maart 2022 uw sollicitatie toezenden aan onze secretaris: mevrouw Nel Bohré – Stationsstraat 6 – 8171 BX Vaassen
info@vrijzinnigvaassen.nl