‘Welkom !’

(Column: Kronkel Vaassens Weekblad 10 januari 2019)

Het valt niet mee om kerkelijk nieuws in de landelijke pers opgenomen te krijgen want dat blijkt meestal niet interessant genoeg te zijn. Deze week was dat echter anders want de zgn. Nashville-verklaring haalde alle nieuwsuitzendingen en praatprogramma’s. De kranten, ook andere dan Trouw en het RD, pakten flink uit op de voorpagina. Mijn Facebook en Twitter account ontploften bijna, maar dat komt natuurlijk omdat ik lid ben van allerlei groepen van predikanten en pastores. In die inmiddels bij bijna iedereen bekende verklaring ondertekenen ongeveer tweehonderd orthodox protestantse collega’s een verklaring waarin zij homoseksualiteit in ferme bewoordingen afwijzen en waarin zij ook uitleggen waarom zij dat doen. Dat mag want in ons land kennen we gelukkig vrijheid van meningsuiting.

Veel protestantse kerken, waaronder de PKN, hebben inmiddels gelukkig afstand genomen van de uitspraken in dit document. Velen voelen zich geroepen een tegengeluid te laten horen en ik voeg me schoorvoetend bij hen. Schoorvoetend omdat ik het jammer vind dat dit blijkbaar nodig is. Graag wil ik oproepen tot solidariteit, liefde en openheid. In onze kerken is iedereen welkom bij al onze activiteiten. Wat is het daarom  mooi dat juist binnenkort, in de week van de eenheid van de Christenen, de voorgangers van onze plaatselijke kerken van werkplek wisselen. U treft pastor Vroom aan in ons kerkje en collega Leha in de Tabernakel. Ds. Heslinga is bij Woord & Daad en ds. Lavooij gaat voor in de Martinuskerk. Dat laat de Dorpskerk over voor mij en ik kom graag!

In tijden waarin de verschillen worden uitvergroot, ontstaan ook heel mooie, nieuwe dingen. Laten wij ons daarop concentreren: op het gesprek met elkaar, op samenwerking en begrip voor elkaars standpunten.

En, o ja, ik zou het bijna vergeten: ik wens alle lezers van het Vaassens Weekblad een goed en gezond 2019 toe.

Marianne Visch – de Bruin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *